Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Olsztynie


nr rachunku bankowego:
32 1540 1072 2107 0001 3144 0001


kod Swift Banku: EBOSPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL32 1540 1072 2107 0001 3144 0001